Z paszportem do Tarnobrzega…

Z paszportem do Tarnobrzega…

27.08.2022

PROGRAM WYCIECZKI:
Wyjazd z Warszawy, przejazd do Skotników (ok. 240 km)
Skotniki – Parafia św. Jana Chrzciciela: we wnętrzu kościoła zachowały się pozostałości gotyckiej polichromii ze scenami z życia Chrystusa, Dwór Skotnickich z XVIII wieku, przeprawa promowa na Wiśle w miejscu dawnej granicy między zaborami rosyjskim i austriackim (przeprawa możliwa tylko przy odpowiednio wysokim stanie Wisły),
Tarnobrzeg – klasztor dominikanów z cudownym obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej, ZAMEK TARNOWSKICH w Dzikowie – dawna rezydencja rodziny magnackiej Tarnowskich,
Powrót do Warszawy

UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie. WIELKIMI LITERAMI zaznaczono obiekty zwiedzane wewnątrz (biletowane). Obiekty sakralne zwiedzane wewnątrz w miarę dostępności. W czasie wycieczki przewidziana jest przerwa na obiad.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 5 ust. 2 do niniejszej usługi turystycznej nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.

Cena zawiera:

  • przejazd klimatyzowanym autokarem
  • opiekę pilota na całej trasie wycieczki
  • realizację programu (bilety wstępu, przewodników miejscowych)
  • ubezpieczenie NNW (10.000 zł)
  • zestawy Tour-Guide podczas zwiedzania z przewodnikiem

Cena nie zawiera:

  • gwarantowanego podwójnego miejsca w autokarze: 49 zł/os
  • zestawu obiadowego: 45 zł/os (płatność w biurze), 50 zł/os (płatność u pilota)
    Możliwość wyboru zestawu mięsnego lub wegetariańskiego – menu w biurze.

Wyjazd:

07:30 – Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka)

Przyjazd:

20:30 – Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka)

CENA/OS:

SENIOR*

*Senior – osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat.

Galeria zdjęć

konto: PKO B.P. S.A. w Warszawie

50 1020 5558 1111 1650 7960 0022

Kontakt

602 431 440

Biuro podróży artur