Supraśl i kulig bajkową kolejką

Supraśl i kulig bajkową kolejką

18.02.2023

 

 • kulig Kolejką Bajkową po Puszczy Knyszyńskiej
 • 1200 ikon w Muzeum Ikon
 • zwiedzanie najważniejszego prawosławnego monastyru w Polsce!
 • ognisko na zakończenie

PROGRAM WYCIECZKI AUTOKAROWEJ:

Wyjazd z Warszawy, przejazd do Supraśla (ok. 170 km),
SupraślMONASTER ZWIASTOWANIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY– jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Jego założycielem był Józef Sołtan, biskup smoleński, a od 1507 roku metropolita kijowski. Monaster został ufundowany jeszcze w XV wieku przez Aleksandra Chodkiewicza – wojewodę nowogródzkiego. Chodkiewiczowie należeli do grona najwybitniejszych rodów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim. Obecnie Ławra Supraska jest najważniejszym monasterem prawosławnym w Polsce. Żyjący tu mnisi prowadzą działalność duszpasterską, pracują w klasztorze, przygotowują świątynię do nabożeństw, a ponadto sprawują opiekę parafialną nad mieszkańcami Supraśla i okolicznych miejscowości. W 1792 r. w klasztorze po raz pierwszy w Polsce wydane zostały “Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego, wśród nich była słynna pieśń “Kiedy ranne wstają zorze” i kolęda “Bóg się rodzi”.
MUZEUM IKON– utworzone na terenie prawosławnego Monastyru.
W zbiorach muzeum znajduje się 1200 ikon oraz przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków z XVIII i XIX w.
Większość zbioru to ikony zatrzymane przez celników w czasie prób przemytu.
Jest to jedno z pierwszych muzeów multimedialnych w Polsce, w którym wystawy opatrzone są oprawą świetlną, obrazową i dźwiękową. Obiekt składa się z 9 sal, których wnętrza są zorganizowane w stylu np. pustelniczej pieczary, cerkwi lub chaty wiejskiej z domowym ołtarzykiem. Historię klasztoru obrazują XVI – wieczne freski zachowane z ruin cerkwi p.w. Zwiastowania NMP w Supraślu.
Supraśl – Krótki przejazd śladem dawnej zabudowy pofabrykanckiej: m. in. domy tkaczy, pałac fabrykantów rodziny Bucholtzów – obecnie siedziba liceum Sztuk Plastycznych (z zewnątrz).
PUSZCZA KNYSZYŃSKAkulig ciągnięty przez Kolejkę Bajkową po Puszczy Knyszyńskiej, rozległego kompleksu leśnego. Na zakończenie ognisko (kiełbaski i dodatki we własnym zakresie lub za opłatą 15 zł/os)
Powrót do Warszawy

UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie. WIELKIMI LITERAMI zaznaczono obiekty zwiedzane wewnątrz (biletowane). Obiekty sakralne zwiedzane wewnątrz w miarę dostępności. W czasie wycieczki przewidziana jest przerwa na obiad.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 5 ust. 2 do niniejszej usługi turystycznej nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.

Cena zawiera:

 • przejazd klimatyzowanym autokarem
 • opiekę pilota na całej trasie wycieczki
 • realizację programu (bilety wstępu, przewodników miejscowych)
 • ubezpieczenie NNW (10.000 zł)
 • zestawy Tour-Guide podczas zwiedzania z przewodnikiem

Cena nie zawiera:

 • gwarantowanego podwójnego miejsca w autokarze: 49 zł/os
 • obiadu w trakcie wycieczki: 
  danie mięsne: barszcz biały z kiełbasą, kartacz, kompot – 45 zł/os (płatność w biurze), 50 zł/os (płatność u pilota)
  danie wegetariańskie: zupa warzywna, babka ziemniaczana, kompot – 45 zł/os (płatność w biurze), 50 zł/os (płatność u pilota)
 • zestawu na ognisko (15 zł/os)

Wyjazd:

07:00 – Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka)

Przyjazd:

20:00 – Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka)

CENA/OS:

SENIOR*

*Senior – osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat.

Galeria zdjęć

konto: PKO B.P. S.A. w Warszawie

22 1020 1026 0000 1902 0550 8918

Kontakt

602 431 440

Biuro podróży artur